“อยุธยา” วิกฤตอีก 60 ซม.น้ำเสมอตลิ่งเกาะเมือง

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 09:42 น.

Views

สถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันนี้ ( 10 ตุลาคม 2560 ) ระดับน้ำเจ้าพระยา ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมขยายเป็นวงกว้าง รวมไปถึงมัสยิดในตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ถูกน้ำท่วมสูงต้องทำสะพานเดิน รวมทั้งใช้เรือเข้าออกหมู่บ้าน  ขณะที่ชลประทาน ได้ผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา  จำนวนมากลงทุ่งภูเขาทอง  เพื่อแบ่งเบาภาระน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ

ส่วนโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม  ระดับน้ำสูงกว่าแนวตลิ่ง 60  เซนติเมตร ทางกรมศิลปากร ต้องจัดเวรยามเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่งโมง  และจะเสริมแนวกระสอบทราย เพิ่มอีก  เนื่องจากน้ำเริ่มซึมเข้าโบราณสถานชั้นในแล้ว  สำหรับเกาะเมืองอยุธยาฝั่งเจดีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  หรือหน้าสำนักงานศิลปากรที่ 3 ซึ่งติดแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มวิกฤต  โดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา  เพิ่มสูงขึ้น เหลืออีก 60 เซนติเมตร ก็ะเสมอแนวตลิ่ง  และเข้าเกาะเมืองอยุธยาได้  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

Tag : เจ้าพระยาน้ำยังเพิ่มสูง อีก 60 ซม.น้ำเสมอเกาะเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา