คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าสนามกีฬา จ.สมุทรปราการ ตอนที่ 2

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

นายช่างอาวุโส กรมทางหลวง ระบุ งานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการคืบหน้าเกือบ 100% เหลือเพียงสระว่ายน้ำ อยู่ระหว่างจัดซื้อเครื่องจับเวลา ซึ่งต้องรอการกีฬาแห่งประเทศไทยแจ้งคุณสมบัติมา และระดับความลึกของสระไม่ตรงตามแบบ

ส่วนสนามฟุตซอล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ซึ่งเพิ่งมารับตำแหน่ง ระบุ แก้ไขด้วยการปรับพื้นบริเวณที่เป็นแอ่งจนได้ระดับ พร้อมส่งมอบงาน

แม้ผู้รับจ้างจะใช้วัสดุปูทับพื้นคอนกรีต สภาพพร้อมใช้งาน แต่จากการสังเกต พบว่า บางจุดยังเป็นแอ่งอยู่

หลัง สตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมกันสะท้อนปัญหา ผู้บริหารในยุคปัจจุบันของทั้ง 2 หน่วยงาน สั่งเร่งแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้มีค่างานกว่า 2,000,000 บาท น่าสังเกตว่า ศูนย์สร้างทางลำปางนำเงินส่วนไหนมารับผิดชอบ เพราะเบิกจ่ายไปเกือบหมด เหลือเพียง 700,000 บาท

โครงการนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เมื่อปี 2555 ให้กรมทางหลวงก่อสร้างงบประมาณ 1,400 ล้านบาท ศูนย์สร้างทางลำปาง รับผิดชอบโครงการนี้และอีก 6 สนาม ตามกำหนดต้องแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกันยายน 2558

ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2553 อนุมัติในหลักการให้ก่อสร้างสนามกีฬา แต่การกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ประกวดราคาว่าจ้างเอกชน ไปทำ MOU ให้กรมทางหลวงก่อสร้าง โดยไม่ได้เสนอให้ ครม.รับทราบ 

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7