วอนจับคนร้ายตัดรั้วสแตนเลสสะพานเทพสุดา จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 15:27 น.

Views

ชาวกาฬสินธุ์วอนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสะพานเทพสุดา สะพานข้ามเขื่อนลำปาว หลังพบว่ามีคนร้ายตัดเสารั้วสแตนเลสราวสะพานหายไปเป็นจำนวนมาก

อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยอโสกจุดสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ แจ้งทีมข่าวว่าที่สะพานเทพสุดา สะพานข้ามเขื่อนลำปาว ซึ่งเป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ยาว 2,040 เมตร จาก อ.สหัสขันธ์ ถึง อ.หนองกุงศรี เกิดปัญหาเสารั้วสแตนเลสตามแนวสะพานถูกงัดหายไปจำนวนมาก ทำให้สะพานเกิดความเสียหาย และยังเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

สะพานเทพสุดา เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมจากจังหวัดหนองคาย อุดรธานี ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังจังหวัดมุกดาหาร เป็นประตูสู่อินโดจีน ซึ่งช่วยร่นระยะทางได้กว่า 100 กิโลเมตร นอกจากนี้ บนสะพานเทพสุดายังสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณอ่างเก็บน้ำลำปาวได้อย่างชัดเจน ทำให้มีผู้ใช้เส้นทาง และมีนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางนี้เดินทางจำนวนมาก

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ชาวกาฬสินธุ์เกิดความกังวลว่าจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของจังหวัด และความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหาตัวคนร้าย รวมทั้งซ่อมแซมสะพานในจุดที่เสียหายโดยเร็ว

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ตัดรั้วราวสะพาน สะพานเทพสุดา ตัดรั้วสะพานเทพสุดา ตัดเสารั้วราวสะพาน สะพานเทพสุดา กาฬสินธุ์