ซีพีออลล์ฯ ยอมถอยเลิกขายเบียร์สดในเซเว่น อีเลฟเว่น

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

ในวันนี้ บริษัทซีพีออลล์ ได้ออกหนังสือชี้แจงเรื่อง ขอยุติโครงการทดลองจำหน่ายเบียร์สด ภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั้ง 18 สาขา หลังได้ดำเนินโครงการทดลองจำหน่ายเบียร์สด มาในช่วงเดือนตุลาคม เนื่องจากมีคำแนะนำและความห่วงในจากหลายภาคส่วน

ขณะที่เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และอีกหลายเครือข่าย ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้บังคับใช้กฎหมายห้ามขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ และขอให้เอาผิดตามกฎหมายกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ 2 แห่งที่ขายเบียร์สดก่อนหน้านี้

ด้านคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้พิจารณาการขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อแล้ว โดยที่ประชุมมีมติชัดเจนว่า การขายเบียร์สดผ่านเครื่องกด เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 30 เรื่องการใช้ตู้กดอัตโนมัติ และผิดตามมาตรา 32 เรื่องการโฆษณาที่ปรากฏยี่ห้อชัดเจน

ดังนั้น จึงจะเร่งส่งมติดังกล่าวให้กับ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดำเนินการสั่งห้ามขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อต่อไป