สสส.ชื่นชมคนหัวใจหิน งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน สู่คนหัวใจเพชร จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า หรือ สคล. จัดเวทีฉลองชัยคนหัวใจหิน 199 ชุมชน ชื่นชมคนงดเหล้าได้ตลอดเข้าพรรษา 3 เดือน และชวนงดเหล้าต่อเนื่อง หลังออกพรรษารวมทั้งเชิดชูคนหัวใจเพชรที่งดเหล้ามาแล้ว 3 ปี พร้อมปฏิญาณตนงดเหล้าถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

ผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาใน 12 จังหวัด ปี 2559 จาก 4,296 ตัวอย่าง ปรากฏว่า งดดื่ม และลดการดื่มในช่วงเข้าพรรษาร้อยละ 67.1 และกลุ่มที่งดครบพรรษา ตั้งใจเลิกดื่มเลยร้อยละ 21

Tag : คนหัวใจหิน สสส. งดเหล้าเข้าพรรษา