เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 10 ต.ค.60

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 18:35 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 10 ต.ค.60

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
พิธีกร : รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร, ศตกมล วรกุล

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ เดินหน้าประเทศไทย 10 ตค 60 มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน รศ ดร จักษ์ พันธ์ชูเพชร ศตกมล วรกุล