สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์รัสเซีย

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 19:58 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์รัสเซีย ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยประทับเมื่อครั้งเสด็จประพาสรัสเซีย เมื่อ 120 ปีที่แล้ว

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์รัสเซีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประพาสรัสเซีย รัสเซีย