พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน Still on My Mind ในดวงใจนิรันดร์

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 19:58 น.

Views

เวลา 15.12 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิดงาน "Still on My Mind ในดวงใจนิรันดร์" ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จัดขึ้นถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการจัดกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 9 กิจกรรม อาทิ นิทรรศการความดีตามพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการแสดงดนตรี Music for Our King

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการธนบัตร เหรียญกษาปณ์ แสตมป์ ในสมัยรัชกาลที่ 9 และประติมากรรมทรงคุณค่า โดยจัดแสดงธนบัตรฉบับแรกในรัชกาล เป็นธนบัตรแบบเก้า ชนิดราคา 50 สตางค์ ฉบับจริง ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ ไม่ปรากฏพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 ไม่มีลายมือชื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่มีลายน้ำ โดยปกติธนบัตรชนิดนี้จะเผยแพร่ผ่านภาพโปสเตอร์เท่านั้น รวมถึงธนบัตรชนิดราคาสูงสุดของประเทศไทย คือ ธนบัตร 500,000 บาท ภายในงานมีการจัดแสดงเหรียญบาทแรก และแสตมป์ชุดแรกในรัชกาลที่ 9 และจัดแสดงงานประติมากรรม 33 ชิ้น ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพ พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพวาด ซึ่งจัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 99 ภาพ ตลอดจนนิทรรศการ ธ สถิตในธรรมนิรันดร์ จัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ ภายใต้แนวคิด "ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับศาสนา" โดยศิลปินที่มีชื่อเสียง 74 คน

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ Still on My Mind ในดวงใจนิรันดร์ เซ็นทรัลเวิลด์