สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 20:00 น.

Views

ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้อาสาสมัครทหารพรานยุทธนา ทองอินทร์ รองผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ 1 ร้อยทหารพรานที่ 3 ชุดเฉพาะกิจทหารพราน นาวิกโยธินกองทัพเรือ และอาสาสมัครทหารพรานมาหะมะรีซัน ตาเย๊ะ พลลาดตระเวนชุดปฏิบัติการที่ 1 ร้อยทหารพรานที่ 3 ชุดเฉพาะกิจทหารพราน นาวิกโยธินกองทัพเรือ ที่ได้รับบาดเจ็บจากถูกคนร้ายลอบวางระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจสอบความเรียบร้อยเส้นทาง ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ด้วยทรงห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทหาร และเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดน ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ได้รับสิ่งของพระราชทานและครอบครัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของพระราชทาน นราธิวาส ลอบวางระเบิดทหาร