ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เดินทางไปรับสิ่งของพระราชทาน

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 20:05 น.

Views

วันที่ 4 ของการพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่อาคารรับรอง สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เดินทางไปรับสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย บัตรประจำตัวจิตอาสาฯ, เสื้อยืดคอโปโลสีดำ, หมวกแก๊ป, ผ้าพันคอ, ปลอกแขน เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พื้นที่พระลานพระราชวังดุสิต ระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคมนี้ ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งโครงการฯ ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรัก และความอาลัยรักของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้ ประชาชนจิตอาสาได้รับฟังคำชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบหมายภารกิจ กำหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติงานตามประเภทที่ตนได้ลงทะเบียน รับทราบขอบเขตของงานแต่ละประเภท รวมถึงข้อปฏิบัติในการเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจด้วย โดยจะมีพิธีรับสิ่งของพระราชทานไปจนถึงวันที่ 12 ตุลาคมนี้

Tag : จิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รับสิ่งของพระราชทาน จิตอาสางานพระราชพิธี