หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะรัตนโกสินทร์

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 20:12 น.

Views

บริเวณหน้าศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร มีการรวมพลและปล่อยแถว "หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวันนี้ มีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, หน่วยเฉพาะกิจ 904 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี, กองทัพเรือ, สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง, สำนักต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร, กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, การไฟฟ้านครหลวง และตำรวจน้ำ พร้อมประชาชนจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดล้างถนนหน้าพระลาน, ถนนหน้าพระธาตุ, ถนนพระจันทร์, ถนนบำรุงเมือง รวมทั้งทาสีขอบคันหินรอบสนามหลวงรอบใน และรอบนอกถนนรอบพระบรมมหาราชวัง, ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนาคราภิรมย์, ทำความสะอาดวัดปรินายกวรวิหาร และโรงเรียนวัดปรินายกจริยานุวัตร ตลอดจนทาสีสะพานข้ามคลองวัดราชนัดดา และปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ด้วยการปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคมนี้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารกลางวันพระราชทานเลี้ยงผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

Tag : จิตอาสาทำความสะอาด จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะรัตนโกสินทร์ ทำความสะอาด