แม่ทัพภาคที่ 4 น้อมนำโครงการพระราชดำริฯ สนับสนุนกลุ่มผู้เห็นต่างได้เรียนรู้และร่วมพัฒนาชาติ

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 07:05 น.

Views

ที่จังหวัดปัตตานี แม่ทัพภาคที่ 4 น้อมนำโครงการพระราชดำริฯ มาสนับสนุนให้กลุ่มผู้เห็นต่างได้เรียนรู้และร่วมพัฒนาชาติไทย

พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งเตรียมหน่วยรับผิดชอบใช้ทุกโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นต้นแบบสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้ทุกกลุ่มที่มีความสนใจใช้เป็นแหล่งเพิ่มพูนปัญญาด้านอาชีพ หลังการเก็บข้อมูลพบว่า อดีตกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่เข้าโครงการพัฒนาชาติไทย นำมาใช้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืน

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ได้ให้กลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มาดูตัวอย่างของหมู่บ้านปิยมิตร ที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกลุ่มคอมมิวนิสต์ แต่หลังจากที่ได้เจรจาพูดคุยกัน ก็กลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ภายใต้การควบคุมดูแลของกฎหมาย โดยปัจจุบันได้ปรับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว มีทั้งถ้ำหลบภัย พืชเมืองหนาว โดยให้ผู้ร่วมโครงการมาศึกษาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ภาครัฐทำอยู่

สำหรับผู้ร่วมโครงการ นอกจากจะได้อยู่กับครอบครัวแล้ว ยังมีอาชีพรองรับ จึงอยากเชิญชวนให้กลุ่มผู้เห็นต่างมาเข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมกันพัฒนาชาติไทย

Tag : สนามข่าว 7 สี แม่ทัพภาคที่ 4 โครงการพระราชดำริ โครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 หมู่บ้านปิยมิตร