ชาวบ้านร้องตรวจสอบเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุดตัว หลังสร้างเสร็จเพียง 1 เดือน

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 07:23 น.

Views

ชาวบ้านในจังหวัดสระแก้ว ร้องตรวจสอบการทรุดของเขื่อนป้องกันตลิ่งที่เพิ่งจะสร้างเสร็จได้เพียง 1 เดือน

สภาพของเขื่อนป้องกันตลิ่ง ซึ่งลักษณะเป็นเขื่อนเรียงหินริมคลองพระสะทึง บริเวณบ้านลัดกะสัง ชุมชนย่อยที่ 14 เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ที่เกิดการทรุดตัวเป็นช่วง ๆ ทั้ง ๆ เพิ่งจะสร้างเสร็จและส่งมอบ เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา ทำให้นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วย นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้วและเทศบาลเมืองสระแก้ว ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบ

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว กล่าวว่า สาเหตุของการทรุดตัวของตลิ่งนั้นเกิดจากในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำจากอำเภอวังสมบูรณ์, อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอเขาฉกรรจ์ ไหลลงสู่คลองพระสะทึงเป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันต่อมาปริมาณน้ำบริเวณคลองดังกล่าวกลับลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ตลิ่งดังกล่าวที่เพิ่งก่อสร้างมานั้นเกิดการทรุดตัวเนื่องจากดินริมตลิ่งยังไม่แน่น ซึ่งทางโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ได้ติดตามให้ผู้รับจ้างเข้ามาทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน เนื่องจากยังอยู่ในระยะประกันสัญญา

เบื้องต้นได้มีการกันพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตราย พร้อมเข้าดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม ขณะเดียวกันก็ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทรุดตัวของแนวเขื่อนเรียงหิน

Tag : สนามข่าว 7 สี เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เขื่อนป้องกันตลิ่ง สระแก้ว เขื่อนป้องกันตลิ่งทรุด