ระดมนักวิจัยแก้ปัญหา “ปลาหมอคางดำ” ในทะเลชุมพร

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 09:38 น.

Views

หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลพบปลาหมอคางดำ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำในเมืองไทย กำลังแพร่ระบาดในฝั่งทะเลอำเภอละแม จังหวัดชุมพร จนเป็นที่หวั่นวิตกของกลุ่มชาวประมงในพื้นที่เป็นอย่างมาก ล่าสุด ประมงจังหวัดชุมพร  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ร่วมกับกลุ่มนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร ได้ร่วมกันระดมความคิด เพื่อหารายละเอียดสถานการณ์การระบาด และแนวทางแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ

นายสิทธิสาร ศรีชุมพวง  ประมงจังหวัดชุมพร บอกว่า จากการสำรวจติดตามพบว่า ปลาหมอคางดำ มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จริงแต่จะมีจำนวนมาก หรือหนาแน่นแค่ไหน จะต้องมีการสำรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง นอกจากนี้ยังพบว่าในพื้นที่อำเภอสวี พบปลาหมอคางดำ ด้วย และก่อนหน้านี้ก็ยังพบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี จึงต้องระดมนักวิชาการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแก้ปัญหา

อย่างไรก็ตาม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร จะทำการวิจัยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศน์วิทยา และวงจรชีวิตของปลาหมอคางดำ ว่ารุนแรงมากน้อยเพียงใด จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันทำลาย  แต่หากมีปริมาณมากเกินกว่าจะดำเนินการในระดับจังหวัดได้ ก็จะเสนอให้กรมประมงเข้ามาดำเนินการ อีกวิธีหนึ่งคือการปล่อยปลากะพงขาวลงไปในทะเล เพื่อให้กินปลาหมอคางดำ ซึ่งจะเป็นการควบคุมปริมาณของปลาหมอคางดำ ด้วย

Tag : เร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ หวั่นทำลายสัตว์น้ำในทะเล จ.ชุมพร