การบินไทยเพิ่มเที่ยวบินรับการเดินทางร่วมพระราชพิธี

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

โดยผู้ที่สนใจเดินทางด้วยเครื่องบิน สามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดย นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย เปิดเผยว่าได้เพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 เพื่อรองรับการเดินทางในเส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต วันละ 11 เที่ยวบิน, กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ วันละ 5 เที่ยวบิน ทั้งเที่ยวไปและกลับรวม 144 เที่ยวบิน รองรับผู้โดยสารได้กว่า 90,000 ที่นั่ง
              
เช่นเดียวกับสายการบินไทยสมายล์ ได้เพิ่มเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-อุดรธานี วันละ 5 เที่ยวบิน, กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี วันละ 5 เที่ยวบิน, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ วันละ 8 เที่ยวบิน, กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี วันละ 3 เที่ยวบิน, กรุงเทพฯ-นราธิวาส วันละ 2 เที่ยวบิน ทั้งเที่ยวไปและกลับ รวม 440 เที่ยวบิน รองรับได้กว่า 72,000 ที่นั่ง
              
ส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถขอเช็คอินล่วงหน้าได้ 3 วัน ก่อนเดินทาง โดยติดต่อผ่านสำนักงานใหญ่ หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ