สคบ.กาญจนบุรี ตรวจสอบร้านค้ากักตุนสินค้า

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 02:20 น.

Views

ชุดปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้า ทั้งค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ภายหลังกระทรวงมหาดไทย ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าขณะนี้มีผู้ขายสินค้าบางรายทำการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าราคาปกติ นำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือเสื่อมคุณภาพแล้วมาจำหน่ายให้กับประชาชน ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ไม่พบร้านค้าที่มีการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบราคาการจำหน่ายสุรา เบียร์และบุหรี่ เพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนสินค้า