ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 11 ต.ค. 2560

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

อาหารสดวันนี้ หมูเนื้อแดงทั้งส่วนสะโพกและส่วนไหล่ ขายที่กิโลกรัมละ 105-110 บาท  หมูสามชั้น กิโลกรัมละ 115-120 บาท เนื้อวัว กิโลกรัมละ 240-280 บาท ไก่สดทั้งตัว ไม่รวมเครื่องใน ตัวละ 70-75 บาท และกุ้งขาว ขนาด 70-80 ตัวต่อกิโลกรัม ขายที่ 180-210 บาท
              
ราคาไข่ วันนี้ไข่เป็ด ขายที่ฟองละ 4 บาท 70 สตางค์ - 4 บาท 80 สตางค์ ส่วนไข่ไก่ เบอร์ 2 เบอร์ ฟองละ 2 บาท 90 สตางค์ - 3 บาท และไข่ไก่สด เบอร์ 3 ฟองละ 2 บาท 80 สตางค์ - 2 บาท 90 สตางค์
              
ผักสดวันนี้มีผักชีที่ปรับราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นอีกขีดละ 5 บาท ราคาขายอยู่ที่ขีดละ 26-27 บาท ส่วนผักชนิดอื่น ราคาเท่าเดิม อย่างคะน้า กิโลกรัมละ 25-28 บาท ผักบุ้งจีน กิโลกรัมละ 15-18 บาท ผักกาดขาวปลี กิโลกรัมละ 20-22 บาท มะเขือเทศผลใหญ่ กิโลกรัมละ 22-25 บาท
              
ส่วนราคาผลไม้ตามฤดูกาล วันนี้ส้มเขียวหวานเบอร์ 5 ขายที่กิโลกรัมละ 70-80 บาท ลำไยพันธุ์อีดอ กิโลกรัมละ 55-70 บาท กล้วยไข่หวีละ 40-45 บาท และมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ ขายกิโลกรัมละ 50-60 บาท
 
ราคาเนื้อสัตว์
หมูเนื้อแดง                กก.ละ                  105-110   บาท
หมูสามชั้น                 กก.ละ                  115-120   บาท
เนื้อวัว                   กก.ละ                  240-280   บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)  ตัวละ                    70-75    บาท
กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.)     กก.ละ                  180-210   บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด                ฟองละ                    4.70-4.80  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2          ฟองละ                    2.90-3.00  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 3          ฟองละ                    2.80-2.90  บาท

ราคาผัก
คะน้า                  กก.ละ                     25-28    บาท
ผักบุ้งจีน                กก.ละ                     15-18    บาท
ผักกาดขาวปลี            กก.ละ                     20-22    บาท
มะเขือเทศผลใหญ่         กก.ละ                     22-25    บาท
ผักชี                   ขีดละ                      26-27    บาท 

ราคาผลไม้
ส้มเขียวหวานเบอร์ 5        กก.ละ                   70-80    บาท
ลำไยอีดอ                 กก.ละ                   55-70    บาท
กล้วยไข่                  หวีละ                    40-45    บาท
มะละกอฮอลแลนด์           กก.ละ                   50-60    บาท

ที่มา : กรมการค้าภายใน