แถลงผลสำเร็จโครงการ "9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี"

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 23:49 น.

Views

จังหวัดจันทบุรี แถลงผลสำเร็จโครงการ "9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี" หลังได้รับการอนุมัติงบประมาณ กว่า 176 ล้านบาท ให้ดำเนินงานในพื้นที่ 10 อำเภอ จำนวน 95 ชุมชน แบ่งกลุ่มโครงการเป็น 8 กลุ่ม

จากผลการตรวจสอบของคณะกรรมการระดับชุมชนและอำเภอ ทุกโครงการมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดผลประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง