สำนักงานประมง กำจัดปลาหมอคางดำ จ.ชุมพร

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร ได้รับแจ้งว่าพบปลาหมอคางดำเพิ่มอีก 1 พื้นที่ในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยก่อนหน้านี้ พบแหล่งหากินของปลาชนิดนี้บริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอละแม 
              
นายสิทธิสาร ศรีชุมพวง ประมงจังหวัดชุมพร ห่วงผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา เนื่องจากเป็นปลาน้ำกร่อยที่กินเนื้อ และส่งผลให้ช่วงหลังปริมาณสัตว์น้ำลดน้อยลงอย่างผิดสังเกต วิธีแก้ไขในขณะนี้จะใช้ระบบห่วงโซ่อาหารกำจัดโดยเตรียมปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว เพื่อควบคุมปริมาณปลาหมอคางดำ  
              
นอกจากนี้จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการสังเกตปลาชนิดนี้ ซึ่งลักษณะทั่วไปไปคล้ายกับปลาหมอเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจับไปประกอบอาหาร หรือแปรรูปเป็นสินค้าออกจำหน่าย