ยื่นขอชลประทานปรับแผนระบายน้ำ จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 23:49 น.

Views

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวประมงพื้นบ้าน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นัดพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 13 เพื่อให้ปรับแผนการเปิดประตูฝายน้ำล้น คลองรางทับแถม ที่พาน้ำฝนไหลลงมาจนเกิดการตกตะกอน ส่งผลให้น้ำเน่าเสีย หากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขจะส่งผลกระทบในระยะยาวได้