อีก 55 เซนติเมตร น้ำจ่อทะลักท่วม “เกาะเมืองอยุธยา”

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 10:47 น.

Views

สถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันนี้ ระดับน้ำเจ้าพระยา  ยังเพิ่มสูงขึ้นอีก  ส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณเจดีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย  เหลือเพียง 55 เซนติเมตร ระดับน้ำจะเสมอถนนอู่ทอง  เส้นทางหลักของเกาะเมืองอยุธยา  ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง   หากระดับน้ำขยับสูงวันละ 15 เซนติเมตร  ก็ทำแนวคันดินบนถนนอู่ทอง  เพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าโบราณสถานสำคัญ  และย่านเศรฐกิจของพระนครศรีอยุธยา

ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำน้อย และคลองบางบาล ที่ไหลผ่านอำเภอบางบาล และอำเภอเสนา  ก็สูงขึ้นเล็กน้อย น่าจะมาจากการระบายน้ำลงทุ่งแก้มลิง ที่ทางชลประทานจัดไว้เป็นที่เก็บกักน้ำ  เพื่อแบ่งเบาภาระน้ำท่วมบ้านเรือนนอกแนวคันกันน้ำ  ซึ่งมวลน้ำได้ไหลลงแก้มลิงแล้วกว่า  60  เปอร์เซ็นต์  เหลืออีก 40 เปอร์เซ็นต์ ต้องดูสถานการณ์ว่าจะมีฝนตกมากน้อยเพียงใด

Tag : ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยายังเพิ่มสูง อีก 55 ซม.ทะลักท่วมเกาะเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา