ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา จ.สกลนคร

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 00:38 น.

Views

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อยอดขยายผลงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน  "ตะลุยโลกแสตมป์"  ประจำปี 2560 ตอน "ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา"  เปิดโอกาสการเรียนรู้  พัฒนาศักยภาพทางปัญญา และสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทย ที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี จำนวน 100 คน จากผู้สมัครกว่า 500 คน