เกาะสมุยขานรับนโยบาย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 00:38 น.

Views

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขานรับนโยบายห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกฎระเบียบดังกล่าวให้นักท่องเที่ยว  ทั้งชายไทยและต่างชาติได้ทราบ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
              
ชายหาดบนเกาะสมุยเป็น 1 ใน 20 ชายหาด ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกาศจัดระเบียบเพื่อลดปริมาณขยะ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และลดมลภาวะทางอากาศ