น้อมอาลัย มหรสพสมโภช หน้าพระเมรุมาศ 3 เวที

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 13:26 น.

Views

การแสดงมหรสพสมโภชถือเป็นสัญลักษณ์ของงานออกทุกข์ หรือ การออกพระเมรุ โดยงานแสดงมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในอดีตประกอบไปด้วยการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงในราชสำนัก และการแสดงมหรสพจากต่างชาติอย่าง งิ้ว และรำญวน เข้ามาผสมผสาน

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/11/2916422824_1277664592300982_1763884465049006675_o.jpg


งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้จัดให้มีการแสดงมหรสพสมโภชทั้งหมด 3 เวที ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของสนามหลวง ใช้นักแสดงกว่า 3,000 คน เริ่มแสดงทุกเวทีพร้อมกันตั้งแต่เวลา 18.00 น. ในวันที่ 26 ตุลาคม จนถึงเวลา 6.00 น. ของเช้าวันที่ 27 ตุลาคม (การแสดงของทุกเวทีจะหยุดการแสดงเมื่อมีพระราชพิธีในพระเมรุมาศ) นอกจากเวทีด้านทิศเหนือแล้ว ยังมีการแสดงหน้าพระที่นั่งทรงธรรม หรือ พระเมรุมาศ ที่เรียกกันว่า โขนหน้าไฟ เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร ยกรบ และการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่จะจัดแสดงไปพร้อมกัน
โดยแสดงทั้ง 3 เวทีที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าชม ประกอบไปด้วย

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/11/7618835717_1397913540276086_6348683297223975676_n.jpg

เวทีที่ 1
หนังใหญ่
เป็นศิลปะชั้นสูงที่รวมนาฏศิลป์ชั้นสูงหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของการแสดงโขน ปัจจุบันหนังใหญ่หาชมได้ยากเต็มที ความงดงามของหนังใหญ่มิได้เกิดจากความละเอียดในการสลักลายเพียงเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่ท่วงท่าของคนเชิด ซึ่งต้องมีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ และต้องคอยควบคุมเงาที่จะทอดลงบนฉากให้มีความชัดเจนควบคู่กันไป

และสำหรับหนังใหญ่ที่จะจัดแสดงในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ หนังใหญ่เบิกหน้าพระ ชุดพากย์สามตระ ซึ่งเป็นหนังใหญ่สำหรับไหว้ครู สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกชุดเป็น หนังใหญ่เบิกโรง ชุดจับลิงหัวค่ำ มีเนื้อหาเน้นย้ำเรื่องการทำดีเพื่อประเทศชาติ โดยมีผู้แสดงทั้งหมดเป็นครูอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมกับครูอาวุโส จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โขน
สำหรับการแสดงโขนนั้นประกอบด้วย 7 ชุดการแสดง เริ่มจาก ชุดรามาวตาร-ขับพิเภก ซึ่งเป็นการเริ่มต้นเรื่องราว รามเกียรติ์ ตั้งแต่พระอิศวรมีเทวโองการให้พระนารายณ์อวตารลงไปเป็นพระราม แสดงต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึงชุดสีดาลุยไฟ พระรามครองเมือง ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับครั้งเสร็จศึกลงกา จากนั้นพระรามจึงเสด็จกลับคืนกรุงศรีอยุธยา และทรงขึ้นครองราชย์ปกครองบ้านเมืองอย่างผาสุข โดยนักแสดงนั้นมีทั้งจากกรมศิลปากร และโขนพระราชทาน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/11/47Screen_Shot_2560-10-10_at_9.42.18_AM.png
 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/11/83Screen_Shot_2560-10-10_at_9.42.06_AM.png

เวทีที่ 2
พระมหาชนก
การแสดงละครรำที่ดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเน้นย้ำในเรื่องของความเพียร และความมีสติในการใช้ชีวิต

หุ่นหลวง
หุ่นหลวงเป็นศาสตร์การแสดงในราชสำนักที่เก่าแก่ อันปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ทว่าปัจจุบันกลับหาโอกาสชมได้ยาก

หุ่นกระบอก
จัดแสดงเรื่อง พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาครจนถึงเข้าเมืองการะเวก ซึ่งเป็นตอนที่นิยมเล่นในมหรสพต่างๆ เพราะมีตัวหุ่นกระบอกที่หลากหลาย ทั้งคน สัตว์น้ำ และสัตว์ในวรรณคดีต่างๆ

รำกิ่งไม้เงินทอง
เป็นการรำเบิกโรงละครที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่แทนรำประเลง โดยผู้ร่ายรำจะต้องถือกิ่งไม้เงินและกิ่งไม้ทองไว้ในมือ และสมมติตัวเองว่าเป็นเทวดา

ละครใน
เรื่อง ‘อิเหนา’ โดยการแสดงละครในในครั้งนี้เสนอตอนบุษบาชมศาล อิเหนาตัดดอกไม้ ฉายกริช และท้าวดาหาบวงสรวง ซึ่งยังคงรักษาขนบจารีตในการร่ายรำที่สืบทอดมาจากราชสำนักโดยตรง

ละคร
เรื่อง ‘มโนห์รา’ เป็นการแสดงรูปแบบใหม่ที่ทางกรมศิลปากรได้สร้างสรรค์ขึ้นในปี พ.ศ. 2498 โดยนำเอกลักษณ์ของละครโนราและละครชาตรี ซึ่งเป็นต้นแบบของละครรำไทยมาประยุกต์รวมกัน

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/11/22Screen_Shot_2560-10-10_at_4.55.54_PM.png

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/11/6Screen_Shot_2560-10-10_at_4.56.19_PM.png

เวทีที่ 3
ดนตรีสากล 
การบรรเลงดนตรีสากล ‘ธ คือ ดวงใจไทยทั่วหล้า’ โดยคัดเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บทเพลงเทิดพระเกียรติ และบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อถวายความอาลัย

บัลเลต์
เรื่อง ‘มโนราห์’ เป็นการแสดงที่สื่อให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงคิดค้นและสร้างสรรค์บัลเลต์ไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก โดยมีจุดเริ่มต้นจากเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคใต้

Tag : มหรสพสมโภช หน้าพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิง การแสดงถวาย