คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าสนามกีฬา จ.สมุทรปราการ ตอนที่ 3

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปางคนใหม่  รับปากจะแก้ไขงานก่อสร้างสนามกีฬาโครงการนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ สนามกีฬาในความรับผิดชอบของศูนย์สร้างทางลำปาง ประกอบด้วย สนามกีฬาจังหวัดลำปาง, สมุทรปราการ, สระแก้ว, สกลนคร,นราธิวาส, สระบุรีและศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟสระบุรี วงเงิน 965 ล้านบาท จากทั้งหมด 9 สนามในพื้นที่  8 จังหวัด ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้กรมทางหลวงก่อสร้างงบประมาณ 1,400 ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2559   
              
ความพยายามนี้ เกิดขึ้นหลัง สตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่สะท้อนปัญหางานก่อสร้างสนามกีฬาทั้ง 9 แห่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา โดยรองอธิบดีกรมทางหลวงและรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย จับมือเข้าพบผู้ว่า สตง.ในขณะนั้นเพื่อขอคำแนะนำ เนื่องจากกรมทางหลวงไม่สามารถส่งมอบสนามกีฬาบางแห่งได้ทั้งโครงการ เช่น สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ พบปัญหาที่สนามเทนนิส 8 คอร์ท งบประมาณ 17 ล้านบาท  ซ่อมแล้วพื้นสนามยังคงแตกร้าว ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ และปัจจัยจากสภาพพื้นดินทั้ง 2 หน่วยงาน จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสนามฟุตซอล  6 สนาม ความเห็นของผู้ว่า สตง.ในขณะนั้น ไม่ขัดข้อง แต่ต้องแก้ไข MOU ให้เรียบร้อย
              
รองอธิบดีกรมทางหลวง ยอมรับ กังวลหากยังไม่มีการส่งมอบสนามกีฬาก็จะชำรุดไปตามเวลาและอาจถูกลักทรัพย์สินได้
              
ทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยจะทำหนังสือเชิญอธิบดีกรมทางหลวง, ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประชุมร่วมกันในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เพื่อหาข้อยุติให้สนามกีฬาทั้ง 9 แห่ง เกิดการใช้ประโยชน์

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7