จิตอาสาระดมกำลังเตรียมงานพระราชพิธี

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

เมื่อว่างจากงานประจำ ชายหนุ่มเจ้าของร้านรับทำป้ายสติกเกอร์ จะขึ้นมาบนดาดฟ้า ชั้น 4 อาศัยพื้นที่เล็กๆ ปลูกพืชผักสวนครัว และเมล่อนปลอดสารพิษ  โดยน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้   ทดลองปลูกจนประสบความสำเร็จ  และเปิดขายตามสื่อออนไลน์ เกิดเป็นรายได้เสริม และยังเป็นจิตอาสา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สนใจอีกด้วย
              
นักเรียนโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์  จังหวัดตรัง  เพาะเมล็ดพันธุ์ต้นดาวเรืองจำนวนมาก ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม  และจำหน่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปประดับตกแต่ง  ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทำให้นักเรียนได้ทั้งความรู้ และได้นำเงินรายได้ไปช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
              
กลุ่มนักดำน้ำ จังหวัดกระบี่  จัดกิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อ บริเวณหมู่เกาะห้อง ซึ่งพบว่ามีขยะจากการทำประมงเช่น อวน แห จำนวนมาก ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              
ชาวเขาเผ่าม้ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   โดยนำพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่มาติดไว้บริเวณหน้าโรงเรียน และตามบ้านเรือนเพื่อแสดงความอาลัย
              
ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษ  จิตอาสากว่า  1,000 คน ร่วมทำความสะอาด  บริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง ภายในศาลากลางจังหวัด เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สมพระเกียรติ  เตรียมรับประชาชนเรือนหมื่นที่จะเดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ