ทิ้ง “สุนัข-แมว” ในวัดผิด พ.ร.บ.ทารุณกรรมสัตว์

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 15:57 น.

Views

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี ตรวจการเลี้ยงดูสุนัขจรจัดเกือบ 200 ตัว บริเวณวัดโพธิโสภาราม  ตำบลคุ้งพยอม  อำเภอบ้านโป่ง  หลังทราบข่าวว่าพระครูเมตตานุศาสก์ เจ้าคณะตำบลคุ้งพะยอม-บ้านม่วง เจ้าอาวาสวัดโพธิโสภาราม ได้แบกรับภาระการเลี้ยงดูสุนัขจรจัดจำนวนดังกล่าว  ซึ่งญาติโยมนำมาปล่อยในบริเวณวัด

เจ้าหน้าที่บอกว่า จะให้สวัสดิภาพที่เหมาะสม โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินงานแบบบูรณาการ  รวมทั้งให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ และรณรงค์การหยุดทิ้งสัตว์ ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557  ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

จากข้อมูลพบว่าการนำสัตว์มาปล่อย หรือการละทิ้งสัตว์นั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น จากสถิติในปี พ.ศ. 2559 พบว่าจำนวนสุนัข และแมวที่ไม่มีเจ้าของทั้งประเทศมีมากกว่า 800,000 ตัว  แต่การควบคุมประชากรด้วยวิธีทำหมันได้เพียงร้อยละ 10 ของจำนวนทั้งหมด นำมาสู่การร้องเรียนในปัญหาการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ   รวมทั้งปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คนด้วย

Tag : เตือนการนำสัตว์ไปทิ้งในวัด ผิดกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ จ.ราชบุรี