สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 16:31 น.

Views

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ ชุดพิเศษผ่านทางเว็บไซต์ YouTube และเฟซบุ๊ก" เพื่อเป็นตัวแทนในนามของชาวอเมริกัน และรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการสานสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และไทย พระอัจฉริยภาพด้านการทูต พระราชกรณียกิจต่างๆ รวมไปถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์ได้อุทิศพระวรกายช่วยเหลือพสกนิกรตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ เป็นหลักประกันว่ามรดกของพระองค์จะคงอยู่สืบไปอีกหลายชั่วอายุคน

โดยได้จัดทำ"วีดิทัศน์" ชุด "พวกเรารำลึกถึง" จำนวน 2 ตอน เพื่อน้อมรำลึกถึงมรดกของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ไว้กับชาวไทย และความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่พระองค์ทรงมีต่อสหรัฐฯ สำหรับวีดิทัศน์ตอนแรก เป็นเรื่องราวเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐฯ เมื่อปี 2503 และเมื่อครั้งที่พระองค์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลายคนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ส่วนวีดิทัศน์ ตอนที่ 2 จะเผยแพร่ในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 16 ตุลาคมนี้

Tag : สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ