ทูตานุทูตเข้าชมการจัดสร้างพระเมรุมาศ ราชรถ และราชยาน

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 16:31 น.

Views

คณะทูตานุทูตกว่า 100 คน จาก 65 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน ได้เข้าชมโรงราชรถ และพระยานมาศ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
              
ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ที่สืบทอดมาแต่ครั้งโบราณ ในการจัดสร้างราชรถ ราชยาน พระเมรุมาศ ที่สร้างตามคติความเชื่อเขาพระสุเมรุ เป็นศูนย์กลางจักรวาลเปรียบเสมือน การเสด็จกลับสู่สวรรคาลัย ถวายพระเกียรติสูงสุด แด่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชน
              
นอกจากนี้ ประติมากรรมทุกชิ้น และอาคารประกอบ ล้วนจัดสร้างด้วยความประณีต บรรจง  ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรม ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยอันล้ำค่า ที่สืบทอดและอนุรักษ์มาแต่โบราณ ถึงคนยุคปัจจุบัน สร้างความประทับใจให้คณะทูตานุทูตของแต่ละประเทศ ที่จะไปเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รับรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งการถวายความอาลัย

Tag : ทูตานุทูต พระเมรุมาศ