เชียงใหม่อ่วม! ฝนตกหนักน้ำทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ลุ่มต่ำต่อเนื่อง

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 16:31 น.

Views

จังหวัดเชียงใหม่  หลังจากในช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลที่อำเภอจอมทอง น้ำที่สะสมในพื้นที่ต้นน้ำบนดอยสูงไหลลงสู่ลำน้ำหลายสาย โดยเฉพาะลำน้ำแม่หอย ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดน้ำเริ่มท้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายหมู่บ้านของตำบลบ้านหลวง ขณะที่ระดับน้ำในลำน้ำแม่กลางซึ่งรับน้ำมาจากน้ำตกแม่กลางของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  ก็เพิ่มระดับสูงขึ้น น้ำมีสีแดงขุ่นและไหลเชี่ยวกราด โดยน้ำได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 10   และที่ 11 ของตำบลบ้านหลวง  ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการไปยังแต่ละอำเภอ   ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วม และน้ำท้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
              
ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานี ทหารเร่งกรอกกระสอบทรายวางเรียงเป็นพนังกั้นน้ำป้องกันโบราณสถานวัดอุโปสถาราม หลังมวลน้ำแม่น้ำสะแกกรังเอ่อล้นอย่างต่อเนื่อง  และผลจากระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา สูงขึ้นต่อเนื่องและไหลเชี่ยว   ทำให้แพขนานยนต์ขนาดใหญ่ข้ามฝั่งระหว่างอำเภอเมืองอุทัยธานีกับอำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว เพราะหวั่นเกิดอันตราย
              
ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทางภาคอีสาน  ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จนถึงขณะนี้ เขื่อนกักเก็บน้ำไว้ 103% ของความจุแล้ว  จึงต้องเร่งระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น 35 ล้านลูกบาศก์เมตร และอาจส่งผลกับพื้นที่ลำน้ำพองท้ายเขื่อน
              
ฝนที่ตกในจังหวัดสกลนคร ทำให้ปริมาณน้ำในหนองหาร ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เต็มความจุ 100% อยู่ที่ 266 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงต้องเร่งระบายน้ำวันละ 8,000,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รอบ 2

Tag : เชียงใหม่ น้ำท่วมเชียงใหม่