ผู้พิการร้อง กสม.ถูกสายการบินนกแอร์ เลือกปฏิบัติ-ปฏิเสธขึ้นเครื่องบิน

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 16:31 น.

Views

องค์การคนพิการสากลและภาคีเครือข่าย นำโดย นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย เลขาธิการคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้ายื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. เพื่อขอความเป็นธรรม จากการใช้บริการสายการบิน หลังจากเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เดินทางด้วยสายการบินนกแอร์ พร้อมคณะ 8 คน จากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระหว่างเช็กอินพนักงานของสายการบินนกแอร์ ได้มาสอบถามว่ามีผู้ติดตามที่สามารถดูแลได้ตลอดการเดินทางหรือไม่ ซึ่งได้อธิบายไป แต่พนักงานสายการบิน กลับแจ้งว่าต้องรอให้กัปตันประจำเครื่องพิจารณาก่อน สุดท้ายไม่ได้ร่วมเดินทาง โดยได้รับค่าโดยสารคืน จึงตัดสินใจเดินทางไปกับสายการบินอื่นแทน

ขณะที่เที่ยวขากลับ นางสาวเสาวลักษณ์เลือกใช้บริการสายการบินนกแอร์อีกครั้ง แต่กลับได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สายการบินนกแอร์ ประจำอยู่ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นประจำโดยเฉพาะการกระทำกับผู้พิการ จึงต้องการร้องเรียนกรณีสายการบินนกแอร์ ละเลยและเลือกปฏิบัติ โดยขอให้เคารพสิทธิ์ผู้พิการ หรือออกประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพื่อผู้พิการจะได้รับรู้ถึงข้อพึงปฏิบัติอย่างทั่วถึง

ด้าน นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิฯ ผู้รับหนังสือร้องเรียน กล่าวว่าจะเชิญเจ้าหน้าที่ของสายการบินนกแอร์ มาชี้แจงแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้

ส่วนสายการบินนกแอร์ ได้ออกประกาศขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันยินดีให้บริการผู้โดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียม

Tag : ผู้พิการ กสม.