สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรวิหารเซนต์ ไอแซท และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 20:03 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรวิหารเซนต์ ไอแซท และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิหารเซนต์ ไอแซท พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ รัสเซีย