กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปิดบ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 05:05 น.

Views

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เปิดบ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง ที่บ้านมิตรไมตรีห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่ได้จัดบริการให้สถานที่พักชั่วคราวแก่คนไร้ที่พึ่ง ขอทาน ที่เคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาหางานทำ หรือมีกิจธุระ พร้อมจัดบริการสวัสดิการสังคม เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การปรับพฤติกรรม การส่งกลับภูมิลำเนา หรือคืนสู่ครอบครัวและชุมชน รวมไปถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือให้พึ่งพาตัวเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

สำหรับบ้านมิตรไมตรี ในกรุงเทพมหานคร ที่เปิดให้บริการแล้ว จุดหลักจะอยู่ที่บ้านมิตรไมตรี ดินแดง ข้างกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี และสร้างบ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง ได้แก่ สายไหม ห้วยขวาง อ่อนนุช และธนบุรี ซึ่งขณะนี้บ้านมิตรไมตรี ที่สายไหม และห้วยขวาง เปิดให้บริการแล้ว

กรณีสังคมพบเห็นคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอให้แจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อให้กระทรวง พม.ประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง