หน่วยงานราชการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมในหลายจังหวัด

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 01:44 น.

Views

นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยทหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่วัดโบสถ์ชนะมาร และชุมชนที่ 9 ซอยอยู่ยง ที่ถูกน้ำจากแม่น้ำป่าสักทะลักเข้าบ้านเรือนท่วมสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจความเสียหายพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอลานสัก โดยจุดแรกได้เข้าตรวจที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก พร้อมตรวจสอบสะพานที่ชำรุดเสียหายจากน้ำป่า  จากนั้นไปตรวจสอบถนนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่หมู่ 6 และพื้นที่หมู่ 3 ตำบลป่าอ้อ สำหรับอำเภอลานสัก ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยน้ำป่า 51 หมู่บ้าน ใน 5 ตำบล

น้ำจากลำน้ำแม่ต๋ำ ไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนแม่ต่ำอินฐาน แม่ต๋ำป่าลาน แม่ต๋ำภูมินทร์ 3 ชุมชน บ้านเรือนชาวบ้านถูกน้ำท่วมกว่า 100 หลัง ขณะที่ทางเทศบาลเมืองพะเยา ได้เร่งนำกระสอบทรายออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันน้ำที่เพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วนของมวลน้ำต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ใส ตำบลแม่กา ได้ไหลลงสู่กว๊านพะเยา