ราคาสินค้าเกษตร ที่สำคัญ 12 ต.ค. 2560

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 05:05 น.

Views

อาหารสดวันนี้ หมูเนื้อแดง ทั้งส่วนสะโพกและส่วนไหล่ ขายที่กิโลกรัมละ 105-110 บาท หมูสามชั้น กิโลกรัมละ 115-120 บาท ไก่สดทั้งตัว ไม่รวมเครื่องใน ตัวละ 70-75 บาท ปลาทูนึ่ง ขนาด 3 ต่อตัวเข่งขายที่ 20-25 บาท และปลานิล กิโลกรัมละ 60-75 บาท

ราคาไข่ วันนี้ไข่เป็ด ขายที่ฟองละ 4.70 - 4 .80 บาท ส่วนไข่ไก่ เบอร์ 2 ฟองละ 2.90 – 3.00 บาท และไข่ไก่ เบอร์ 3 ฟองละ 2.80 - 2.90 บาท

ผักสด วันนี้มีผักชีที่ปรับราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นอีกขีดละ 1 บาท ราคาขายอยู่ที่ขีดละ 27-28 บาท ส่วนผักชนิดอื่น ราคาเท่าเดิมอย่างกะหล่ำปลี และผักบุ้งจีน กิโลกรัมละ 15-18 บาทคะน้า และถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ 25-28 บาท

ราคาผลไม้ตามฤดูกาล วันนี้ส้มเขียวหวานเบอร์ 5 ขายที่กิโลกรัมละ 70-80 บาท  ลำไยพันธุ์อีดอ กิโลกรัมละ 55-70 บาท กล้วยไข่ หวีละ 40-45 บาท และมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ ขายกิโลกรัมละ 50-60 บาท
 
ราคาเนื้อสัตว์
หมูเนื้อแดง (สะโพก/ไหล่)       กก.ละ               105-110   บาท
หมูสามชั้น                     กก.ละ                        115-120   บาท
ไก่สดทั้งตัว(ไม่รวมเครื่องใน)     ตัวละ                 70-75    บาท
ปลาทูนึ่ง(ขนาด3ตัว/เข่ง)        เข่งละ                  20-25    บาท
ปลานิล                                 กก.ละ                  60-75    บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด                    ฟองละ                               4.70-4.80  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2          ฟองละ                               2.90-3.00  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 3          ฟองละ                               2.80-2.90  บาท

ราคาผัก
ผักชี                        ขีดละ                               27-28    บาท
กะหล่ำปลี               กก.ละ                               15-18    บาท
ผักบุ้งจีน                กก.ละ                                15-18    บาท
คะน้า                     กก.ละ                                25-28    บาท
ถั่วฝักยาว               กก.ละ                     25-28    บาท   
                  
ราคาผลไม้
ส้มเขียวหวานเบอร์ 5        กก.ละ                   70-80    บาท
ลำไยพันธุ์อีดอ                กก.ละ                   55-70    บาท
กล้วยไข่(ใหญ่)                หวีละ                   40-45    บาท
มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์   กก.ละ                  50-60    บาท                                     

ที่มา:กรมการค้าภายใน