กรมชลประทาน เตือน 22 จังหวัด เขื่อนเจ้าพระยาพร่องน้ำเพิ่ม

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 05:05 น.

Views

ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ขณะนี้ อยู่ที่ปริมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยกรมชลประทานได้เร่งระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาให้ไหลออกอ่าวไทยให้มากที่สุด ขณะเดียวกันประสานกองทัพเรือ และอีกหลายหน่วยงาน ระดมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อระบายผ่านประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ ที่สั่งยกประตูทุกบานให้ระบายน้ำได้เต็มที่แล้ว

สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ และอยู่นอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ประมาณ 80 เซนติเมตร - 1.20 เมตร จึงแจ้งเตือนผู้ว่าราชการจังหวัด 22 จังหวัด ที่อยู่ท้ายเขื่อน อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นในอีก 2-3 วันนี้  โดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ให้เร่งเสริมกำแพง ตั้งแนวกระสอบทรายเพิ่มขึ้นอีก 1 เมตรด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และโบราณสถานหลายแห่งอยู่ติดแม่น้ำ

น้ำป่าหลากต่อเนื่อง
พื้นที่ภาคเหนือ  ยังมีน้ำป่าหลากลงจากเขาต่อเนื่อง เช่น ที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก แม่น้ำวัง ได้เอ่อท้นเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรสูงขึ้นต่อเนื่อง และที่อำเภอแม่สอดเกิดน้ำป่าหลาก รถคณะเจ้าหน้าที่ อบต.พะวอ ส่งผลให้ นายสราวุธ  แสนสิทธิ อายุ 30 ปี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.พะวอ ติดอยู่ในรถและเสียชีวิต 

ทหารช่วยซ่อมสะพาน
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ นำกำลังพลเข้าสร้างสะพานให้กับชาวบ้านโพนสวาง หมู่  4 ตำบลนามะเขือ  อำเภอสหัสขันธ์ เป็นการเร่งด่วน หลังสะพานถูกน้ำกัดเซาะจนขาดมาตั้งแต่เดือนกันยายน  ไม่สามารถเข้าหรือออกหมู่บ้านได้