เร่งซ่อมประตูระบายน้ำ จ.ลพบุรี

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 00:31 น.

Views

การซ่อมประตูระบาย 2 คลองหลัก จังหวัดลพบุรี คืบหน้าแล้วกว่า 50 % ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวทำให้กระสอบทรายบางส่วนถูกน้ำพัดออกไปได้ แต่หากซ่อมได้สำเร็จจะช่วยให้ข้าวที่กำลังออกรวงรวมพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ ในอำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าวุ้ง อยู่รอดจนชาวนาได้เก็บเกี่ยว

ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 70 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งการระบายน้ำท้ายเขื่อนยังทำได้ดี โดยยังมีมวลน้ำกว่า 250 ล้านลูกบาศก์เมตร จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จะไหลลงเขื่อน ขอให้ชาวบ้านที่อยู่ตามแนวแม่น้ำป่าสักติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด