สร้างแก้มลิงแก้น้ำท่วม จ.ตรัง

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 00:31 น.

Views

พื้นที่กว่า 5 ไร่ ข้างวัดนาเมืองเพชร อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้รับการพัฒนาเป็นแก้มลิงสำหรับรองรับน้ำตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดตรัง โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารช่าง จังหวัดพัทลุง ร่วมกันพัฒนา พร้อมสร้างคันกั้นน้ำและทางผันน้ำ ช่วยให้กระแสน้ำไหลลงแม่น้ำเร็วขึ้น