ทหารเชื่อมสะพาน ช่วยชาวบ้าน จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 23:59 น.

Views

ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งติดตั้งสะพานชั่วคราวให้กับชาวบ้านโพนสวาง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถูกน้ำป่าพัดจนเส้นทางถูกตัดขาด ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

สำหรับการติดตั้งสะพานชั่วคราวในครั้งนี้  ได้กำชับเรื่องของรถที่บรรทุกน้ำหนัก หากเกินกว่า 10 ตัน ให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น เพื่อความปลอดภัย