พล.อ.ธนะศักดิ์ ตรวจเยี่ยมเตรียมการซ้อมยกฉัตรประดับพระเมรุมาศเย็นนี้

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 11:26 น.

Views

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี จะไปตรวจเยี่ยมการซักซ้อมพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทดสอบระบบที่ใช้ในพระราชพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ก่อนที่จะมีพิธีจริงในวันที่ 18 ตุลาคมนี้

สำหรับการปรับภูมิทัศน์รอบพระเมรุมาศ วันนี้สวนนงนุช พัทยา จะเข้าพื้นที่สนามหลวง ตรวจการประดับต้นดาวเรืองที่นำมาลงแล้วกว่า 100,000 ต้น รวมถึงประดับตกแต่งภูมิทัศน์รอบพระเมรุมาศ ก่อนจะส่งมอบงานให้กรมศิลปากร

ที่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะผู้บริหาร นำโดย นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตคณะเกษตร นำต้นดาวเรืองที่ทางคณะเกษตร ได้เพาะกล้า จำนวน 2,000 ต้น ประดับที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารวชิรานุสรณ์ ในลักษณะเลข ๙ ในกรอบรูปหัวใจที่สื่อถึงสัญลักษณ์ว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 จะทรงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทย และชาวคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตราบนิจนิรันดร์ และส่วนที่เหลือได้นำไปประดับบริเวณริมฟุตปาธ ตลอดเดือนตุลาคมนี้
  
จากนั้นคณะผู้บริหารและผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันตั้งจิตปฏิญาณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่าจะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสและพระราชดำริ ที่เคยได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประชาชนที่ดีตลอดไป และร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที ในโอกาสวันพรุ่งนี้ 13 ตุลาคม จะครบ 1 ปีวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9

Tag : ฉัตรประดับเมรุมาศ