รายงานพิเศษ : รอยพระบาท รอยพระทับใจชาวไทย

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 11:26 น.

Views

เสียงปืน ความหวาดกลัวของประชาชน และความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการสู้รบ บนดอยยาว ดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ยุติลง หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนทหารและประชาชน บนดอยพญาพิภักดิ์ จุดสูงสุดของเทือกเขาดอยผาหม่น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525  ที่ในยามนั้น พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย รุก ปลุกระดมหาแนวร่วมอุดมการณ์ต่อต้านรัฐบาล ที่ขยายจากจังหวัดน่าน แพร่ และเข้าสู่หลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ทำให้ดอยยาว ดอยผาหม่น เกิดสงครามแย่งชิงประชาชนและรุนแรงยิ่งขึ้นจนนำไปสู่การสู้รบ เป็นพื้นที่อันตราย ไร้ความสงบมายาวนานกว่า 20 ปี     

ความปลาบปลื้ม ซาบซึ้งในโอกาสได้ทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้หลงผิดกลับใจพลิกชีวิตใหม่เข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทย  

ความสำคัญในการก้าวย่าง ที่ได้นำความร่มเย็นมาสู่ดินแดนที่เคยเป็นสมรภูมิการสู้รบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประทับรอยพระบาท ลงบนปูนปลาสเตอร์ ตามคำขอพระราชทานของ พันโทวิโรจน์ ทองมิตร ผู้บังคับกองทัพทหารราบที่ 473 เพื่อจารึกวันประวัติศาสตร์ และเป็นดั่งกำลังใจให้กับทหารผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยเสียสละ และเป็นสิ่งเตือนใจถึงความห่วงใยของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรและความเป็นปึกแผ่นของชาติ                                       

รอยพระบาท ที่ประทับไว้เมื่อ 35 ปีก่อน วันนี้ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลารอยพระบาท ภายในค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยได้ระลึกถึงความรักชาติ ไม่ละทิ้งประชาชนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ได้ เสด็จพระราชดำเนินไปในทุกหนแห่ง รอยพระบาทของพระองค์จึงประทับในทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนิน และประทับในหัวใจของพสกนิกรชาวไทยทุกดวง 

วันนี้ รอยพระบาทที่เหยียบย่างวันนั้นได้แปรเปลี่ยนมาเป็นแนวพระราชดำรินานัปการ เป็นรอยทางเพื่อให้พสกนิกรได้เดินตามรอยยุคลบาทของพระองค์

Tag : เกาะติดข่าวดัง รายงานพิเศษ : รอยพระบาท รอยพระทับใจชาวไทย