คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสนามกีฬากรมพลศึกษา จ.ลำปาง

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 11:26 น.

Views

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 ให้ข้อคิดนี้ หลังจากตรวจสอบสนามกีฬาอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งก่อสร้างในพื้นที่โรงเรียนแม่ทะวิทยา โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผลวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ตามที่ชาวบ้านส่งข้อมูลให้ช่วยตรวจสอบ

สนามกีฬาอำเภอแม่ทะเป็น 1 ในโครงการก่อสร้างสนามกีฬา 690 อำเภอ 1,114 ตำบล ตามแผนงานกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย ใช้เงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2555 จำนวน 24 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ ลานกีฬาขนาด 30 คูณ 50 เมตร และ 30ขนาด 20 คูณ 40 เมตร สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งและอัฒจันทร์ ก่อสร้างเสร็จปี 2558 แต่ไม่เปิดใช้งานตามแผนงาน ส่งผลให้สนามกีฬาแห่งนี้มีวัชพืชขึ้นรกร้าง และพังเสียหาย
           
ผู้บริหารโรงเรียนแม่ทะวิทยา อธิบายเหตุผลที่สนามกีฬาถูกทิ้งร้างว่าผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่แล้ว อนุญาตให้กรมพลศึกษาใช้พื้นที่โรงเรียนก่อสร้างสนามกีฬา แต่ไม่ได้ส่งมอบสนามกีฬาให้โรงเรียนดูแลตามเงื่อนไขที่รับปากกัน

แม้โรงเรียนแม่ทะวิทยาไม่ได้รับมอบสนามกีฬา แต่ก็มีการใช้งานในบางโอกาส

ปัญหาดังกล่าวนี้ สตง.ตั้งข้อสังเกตว่าเกิดจากความต้องการใช้เงินแผ่นดิน ทั้งที่กรมพลศึกษาทราบเงื่อนไขมติคณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว

การตรวจสอบโครงการสนามกีฬา สตง.รวบรวมปัญหาต่างๆ ส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไปแล้ว

Tag : คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสนามกีฬากรมพลศึกษา จ.ลำปาง