เตือนทำลายทันที ห้ามบินโดรนรัศมี 19 กม. รอบพระราชพิธี

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 16:16 น.

Views

พลอากาศโท มานัต วงษ์วาทย์  รองเสนาธิการทหารอากาศ  ตัวแทนกองอำนวยการร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แถลงถึง กรณีการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ในช่วงพระราชพิธี ว่า การเก็บภาพพระราชพิธีฯ จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเนื่องจากในวันงาน จะมีพระราชอาคันตุกะ  ราชอาคันตุกะ และอาคันตุกะ เข้าร่วมในพระราชพิธีฯด้วย ซึ่งจะแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครออกเป็นจุดพื้นที่ท้องสนามหลวง จุดที่มีพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งจะมีทั้ง กสทช. และ กสท โทรคมนาคมจำกัด มหาชน เข้าไปกำกับดูแล จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ผู้ดูแลความปลอดภัยเป็นผุ้กำหนด โดยจะให้หมุนเวียน ตามลำดับความสำคัญของพระราชพิธี และสอดคล้องกับการวางมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการของวันที่ 15 , 21 และ 22 ตุลาคม ที่จะมีการซ้อมริ้วขบวน ซึ่งจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เข้าร่วมการซักซ้อมด้วย แต่ผู้ที่จะทำการบินต้องลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ ทาง กสทช. และ กสท โทรคมนาคมจำกัด มหาชน  กำหนด  และก่อนทำการบินต้องมาทำความเข้าใจถึงการหมุนเวียน การบิน ระดับความสูงที่จะทำการบิน  ขนาดของโดรน  ทั้งนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่ 9 จุดของพระเมรุมาศจำลอง จะอยู่ในจุดควบคมด้วย รวมถึงพระเมรุมาศจำลองในต่างจังหวัดด้วย

โดยเขตพื้นที่รัศมีจากสนามหลวง 19 กิโลเมตร จะอนุญาตให้ทำการบิน เฉพาะโดรนที่ได้การอนุญาตจาก กองอำนวยการร่วมฯ เท่านั้น  เพราะในช่วงระยะเวลามีไม่มาก แต่ทั้งหมดจะยึดหลักความปลอดภัยเป็นหลัก

หากประชาชน พบเห็นโดรนผิดกฎหมายหรือโดนไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้ง ที่หมายเลข 1441

Tag : โดรน ยามอากาศ ท้องสนามหลวง กอร.พระราชพิธีฯ