เดินหน้าประเทศไทย : บูรณาการจัดการน้ำ ตามรอยพระยุคลบาท ร.๙

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 18:15 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : บูรณาการจัดการน้ำ ตามรอยพระยุคลบาท ร.๙

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
พิธีกร : ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์, นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์
แขกรับเชิญ : รสสุคนธ์ มาลาทอง ชาวบ้านชุมชนใต้ห้วย จ.ตาก, วรพจน์ วรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล, นพ วงศ์หนู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ย่านลี อ.สามเงา จ.ตาก, ดร.สมเกียรติ ประจำวงศ์ อธิบดีกรมชลประทาน

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ เดินหน้าประเทศไทย 12 ตค 60 บูรณาการจัดการน้ำ ตามรอยพระยุคลบาท ร 9 บูรณาการจัดการน้ำ ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์ วรพจน์ วรพงษ์ ดร สมเกียรติ ประจำวงศ์