หอการค้าไทยเผยหนี้นอกระบบต่ำสุดในรอบ10ปี

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

   
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผย ผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทยปี 2560 ว่าครัวเรือนปัจจุบันกว่า 91.1% ยังคงมีหนี้อยู่เพียง 8.9% ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการใช้จ่ายทั่วไป และเป็นหนี้เพื่อซื้อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ และบ้าน โดยความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,438.92 บาทต่อครัวเรือน

สำหรับจำนวนหนี้สินต่อครัวเรือนรวมปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 299,266 บาทเพิ่มขึ้น 0.4% จากปีที่ผ่านมา เป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 10 ปี โดยเป็นหนี้ในระบบ 74.6% และหนี้นอกระบบประมาณ 26.4% ซึ่งพบว่า สัดส่วนผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบลดลงมากที่สุดในรอบ 10 ปีด้วย และคาดว่าในอีก 1 ปีข้างหน้าจำนวนผู้เป็นหนี้นอกระบบจะลดลง เป็นผลจากการดำเนินมาตรการของภาครัฐและประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย โดยพบว่า ปีนี้ภาคครัวเรือนใช้จ่ายน้อยลง ทั้งปริมาณและมูลค่า เนื่องจากค่าครองชีพสูงกว่ารายได้ จึงต้องประหยัดมากขึ้น และเห็นว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้

ด้านผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง จึงปรับประมาณการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้เป็น 3.9% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3.6% ส่วนปีหน้าคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 4.2%