สคบ.สั่งเมฆ มังกรบิน หยุดโฆษณาMax Nano เผยผลสอบชัดฉลากเท็จไม่เพิ่มแรงม้า

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

ผลการทดสอบ จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ออกมาแล้วว่าผลิตภัณฑ์สารเคลือบเครื่องยนต์ Max Nano ของเมฆ มังกรบิน พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีคุณสมบัติจริงตามฉลาก หรือไม่ เพราะไม่ทราบสารที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการระบุข้อความบนฉลากสินค้าไม่ชัดเจน จึงวิเคราะห์โมเลกุลที่เล็กกว่าน้ำมันเครื่อง 500 เท่า ไม่ได้

ขณะที่ผลสอบของสถาบันยานยนต์ พบว่า สาร Max Nano Super Series ไม่ได้ช่วยเพิ่มแรงม้าของเครื่องยนต์ อัตราเร่ง และการประหยัดน้ำมัน ส่วนเรื่องการมีผลต่อการสึกหรอของเครื่องยนต์ ก็สรุปผลไม่ได้

ดังนั้น คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความผิดโดยจัดทำฉลากสินค้าอันเป็นเท็จ จึงออกคำสั่งให้ยกเลิกใช้ข้อความบรรยายสรรพคุณลงในฉลากผลิตภัณฑ์และให้ผู้ประกอบธุรกิจ แก้ไขฉลากสินค้าใหม่ ให้ถูกต้อง

Tag : Max Nano เมฆ มังกรบิน