พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสินีนาฏ โพธิเวส

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 20:06 น.

Views

เวลา 17.21 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสินีนาฏ โพธิเวส ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการหัวใจวาย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สิริอายุได้ 89 ปี

นางสินีนาฏ โพธิเวส เกิดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2471 เป็นธิดาของ นายถม และนางช่วง โพธิเวส สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร หลังจากนั้นเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูสอนนาฏศิลป์ ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ โดยได้เริ่มบทบาทการเป็นนักแสดง เมื่อปี 2498 จากละครเรื่อง "ดึกเสียแล้ว" ซึ่งออกอากาศทางช่อง 4 บางขุนพรหม ด้วยเป็นผู้มีความสามารถทำให้เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีผลงานการแสดงมากมายจนได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ปี 2548, รางวัลนาฏราช, รางวัลมณีเมขลาดีเด่น และรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัลพิฆเนศวร ประเภทรางวัลกิตติมศักดิ์ด้านการแสดง นอกจากนี้ ยังได้รับการย่องให้เป็น "นักแสดงอาวุโสคุณภาพของวงการบันเทิง" อีกด้วย ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับพลโท หม่อมหลวงขาบ กุญชร ณ อยุธยา มีธิดา 4 คน

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระราชทานเพลิงศพ สินีนาฏ โพธิเวส