ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เดินทางไปรับสิ่งของพระราชทาน เป็นวันสุดท้าย

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 20:07 น.

Views

ที่อาคารรับรอง สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ซึ่งจัดให้มีพิธีพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตั้งแต่วันที่ 7-12 ตุลาคม โดยวันนี้ มีประชาชนจากพื้นที่ต่าง ๆ เดินทางไปรับสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งประกอบด้วย บัตรประจำตัวจิตอาสาฯ, เสื้อยืดคอโปโลสีดำ, หมวกแก๊ป, ผ้าพันคอ และปลอกแขน เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคมนี้ เพื่อเป็นการรวมพลังความรัก ความอาลัยของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พร้อมกันนี้ ยังได้รับฟังคำชี้แจง การมอบหมายภารกิจ กำหนดวันและเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามประเภทงานที่ได้ลงทะเบียน โดยหลังจากนี้จะมีการนัดฝึกซ้อมทำความเข้าใจตามประเภทของงานอีกครั้ง เพื่อให้ทุกกระบวนการในทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ

ส่วนที่ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ได้มีการจัดพิธีเชิญของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อรวมพลังความรัก พลังน้ำใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีชาวไทยในออสเตรีย สโลวะเกีย และสโลวีเนีย เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 91 คน

Tag : จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สิ่งของพระราชทาน