รายงานพิเศษ : พิพิธภัณฑ์เส้นทางเสด็จฯ ในหลวง ร.๙

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 07:11 น.

Views

ชาว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ จัดทำพิพิธภัณฑ์เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน และบริเวณลวดหนาม ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงลอดข้าม ขณะทรงงานแก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระปรีชาสามารถและความห่วงใยที่พระองค์ ทรงมีต่อราษฎรในพื้นที่ ติดตามจากรายงาน

แนวรั้วลวดหนาม ในพื้นที่บ้านกุดตอแก่น อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ถูกล้อมรอบด้วยรั้วสแตนเลสอีกชั้น เป็นลวดหนาม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ทรงรับสั่งห้ามให้คณะผู้ติดตามตัดออก เนื่องจากจะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินราษฎร และทรงง้างลวดหนามลอดข้ามไป ในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปหาแหล่งกักเก็บน้ำ คลี่คลายปัญหาความแห้งแล้ง ให้กับราษฎร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 จนเป็นจุดกำเนิดโครงการฝายลำพะยัง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รั้วลวดหนามแห่งนี้ ได้จัดเก็บรักษา สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ และอนุสรณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แม้ในอดีตพื้นที่แห่งนี้ จะทุรกันดาร ถนนหนทางเข้าออกยากลำบาก แต่พระองค์ทรงไม่ย่อท้อ เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร

เจ้าของที่นา ใกล้ฝายลำพะยัง จึงได้ร่วมบริจาคพื้นที่ขนาดความกว้าง 1.8 เมตร ยาว 69 เมตร เพื่อทำเส้นทางเดินจากจุดลวดหนาม ไปถึงต้นมะม่วง ที่ประทับทอดพระเนตร พื้นที่พัฒนาอ่างเก็บน้ำ เพื่อบอกเล่าประวัติและความเป็นมาแก่คนรุ่นหลัง

คุณป้าวัย 60 ปี ท่านนี้ เล่าย้อนให้ฟังว่ากลางดึกคืนนั้นได้มีเหตุการณ์ที่สร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับครอบครัว "แสนสุมา" อย่างล้นพ้น ขณะกำลังช่วยกันนวดข้าวหลังเก็บเกี่ยว ปรากฎว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปสอบถามความเป็นอยู่ และทอดพระเนตรรวงข้าว และทรงแกะเมล็ดข้าวที่ทั้งลีบและหัก เพราะปัญหาความแห้งแล้ง ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล

ทรงรับปากจะแก้ปัญหา สร้างฝายกักเก็บน้ำให้ใช้สอย นับจากนั้นเป็นต้นมา พื้นที่ อ.เขาวง และใกล้เคียง ก็อุดมสมบูรณ์ มีน้ำหล่อเลี้ยงให้ราษฎรได้ลืมตาอ้าปาก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทางจังหวัด ยังจะพัฒนาสถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้แนวเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาญาณ เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพ่อสืบต่อไป

พิพิธภัณฑ์เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินแห่งนี้ ยังสื่อให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ของพระมหากษัตริย์นักพัฒนา รวมถึงการเอาพระราชหฤทัยใส่ต่อพสกนิกร แม้กระทั่งเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างรั้วลวดหนามพระองค์ยังไม่ตัด หรือทำลายให้เกิดความเสียหาย ทรงเป็นแบบอย่างให้พสกนิกรได้น้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

Tag : สนามข่าว 7 สี รายงานพิเศษ พิพิธภัณฑ์เส้นทางเสด็จ ในหลวง ร.9 พิพิธภัณฑ์เส้นทางเสด็จ