เตรียมงานสมพระเกียรติ มหรสพสมโภช โขนเรื่อง รามเกียรติ์

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 09:55 น.

Views

โขนเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มักนิยมแสดงเป็นมหกรรมบูชาเจ้านายชั้นสูง นิยมแสดงเพียง 5 ประเภทคือ โขนกลางแปลง โขนหน้าจอ โขนฉาก โขนในโรงนอกและโขนนั่งราว สำหรับโขนโรงนอก และโขนนั่งราว ไม่นิยมจัดแสดง เนื่องจากเป็นการแสดงโขนที่มีแต่บทพากย์และบทเจรจาเท่านั้น


/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/13/62Screen_Shot_2560-10-10_at_9.42.46_AM.png
 

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/13/25Screen_Shot_2560-10-10_at_9.43.16_AM.png

งานแสดงมหรสพสมโภชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในอดีตประกอบไปด้วยการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงในราชสำนัก สำหรับมหรสพสมโภช หน้าพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดง 3 เวทีคือ เวทีที่ 1 หนังใหญ่,และโขน, เวทีที่ 2 มหาชนก และเวทีที่ 3 ดนตรีสากล

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/13/100Screen_Shot_2560-10-10_at_9.46.14_AM.png

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/13/5619055839_1409906332410140_5176951538429831104_o.jpg
 

โขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรมหรือโขนหน้าไฟ หน้าพระเมรุมาศ กำหนดการแสดงเรื่อง รามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร,ยกรบรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระ  รวมทั้งการแสดงโขนหน้าจอ และโขนชักรอก ผู้แสดงคือ ศิลปิน สำนักการสังคีต นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศทั้ง 12 แห่ง และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประมาณ 300 คน


/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/13/7418835717_1397913540276086_6348683297223975676_n.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/13/5618839141_1397913666942740_1231286185572618749_n_-_Copy.jpg
 

โขน ประกอบด้วย 7 ชุดการแสดง เริ่มจาก ชุดรามาวตาร-ขับพิเภก ซึ่งเป็นการเริ่มต้นเรื่องราว รามเกียรติ์ ตั้งแต่พระอิศวรมีเทวโองการให้พระนารายณ์อวตารลงไปเป็นพระราม แสดงต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึงชุดสีดาลุยไฟ พระรามครองเมือง ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับครั้งเสร็จศึกลงกา จากนั้นพระรามจึงเสด็จกลับคืนกรุงศรีอยุธยา และทรงขึ้นครองราชย์ปกครองบ้านเมืองอย่างผาสุข

Tag : โขน รามเกียรติ์ มหรสพสมโภช พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สำนักงานสังคีต กรมศิลปากร